Privacybeleid

Neem even de moeite om dit te lezen

Als u via deze website (www.barrembrandt.com) contact op neemt met Bar Rembrandt kan dat via een contactformulier, per e-mail of een ander formulier dat op de website aanwezig is. Ook kunt u via deze website uzelf inschrijven op een periodieke nieuwsbrief. In alle gevallen vraagt Bar Rembrandt u enkele gegevens door te sturen. Door het verzenden van een formulier op deze website of een e-mail naar Bar Rembrandt, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van dit privacybeleid. Het is voor u dus prettig te weten dat Bar Rembrandt vertrouwelijk met de door u doorgezonden informatie omgaat, maar Bar Rembrandt kan zich ook heel goed voorstellen dat u wilt weten wat er precies gebeurt met de door u vrijgegeven informatie en wat eventueel uw rechten zijn. Dit kunt u allemaal teruglezen op deze pagina. Mocht een en ander u na het lezen toch niet helemaal duidelijk zijn, dan verzoekt Bar Rembrandt u vriendelijk om uw specifieke vraag per e-mail door te sturen via info@barrembrandt.com.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Bar Rembrandt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de door Bar Rembrandt aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op deze website verstrekt. Bar Rembrandt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Gegevens omtrent familieleden
– Identiteitsbewijs
– Uw IP-adres

Waarom Bar Rembrandt uw gegevens nodig heeft
Bar Rembrandt verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Bar Rembrandt de door u verstrekte gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of het op uw verzoek sturen van een periodieke nieuwsbrief naar een door u opgegeven e-mailadres, dan wel ter verificatie van de door u opgegeven gegevens bij bijvoorbeeld reserveringen en/of bestellingen.

Het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief
Bar Rembrandt kan, op uw verzoek en indien daadwerkelijk door Benicasa aangeboden, u een periodieke nieuwsbrief laten toekomen op een door u opgegeven e-mailadres. Dit doet u door het invullen van het formulier op deze website. De hierbij door u aangeleverde gegevens worden door Bar Rembrandt niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om u over diensten, nieuws en aanbiedingen van Bar Rembrandt te informeren. Bar Rembrandt en de eventueel door Bar Rembrandt ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails. Bar Rembrandt kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten, noch voor eventuele aanstoot door u genomen inzake de inhoud van deze e-mails. U kunt u op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van Bar Rembrandt, onder vermelding van uw naam en het e-mailadres waarmee u zichzelf eerder hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Hoe lang Bar Rembrandt gegevens bewaart
Bar Rembrandt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of het moet om dringende redenen noodzakelijk zijn, dan wel verzocht worden door de officiële instanties.

Delen met anderen
Bar Rembrandt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Bar Rembrandt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Benicasa gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
De website van Bar Rembrandt maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de website van Bar Rembrandt bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Bar Rembrandt te kunnen verstrekken en om de eventuele adverteerders op de website van Bar Rembrandt informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bar Rembrandt heeft hier geen enkele invloed op. Bar Rembrandt heeft Google geen toestemming gegeven om via haar website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het e-mailadres van Bar Rembrandt. Bar Rembrandt zal zo snel mogelijk, maar voor zover mogelijk binnen vier weken na ontvangst van uw e-mail op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Bar Rembrandt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bar Rembrandt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u toch de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bar Rembrandt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via het e-mailadres van Bar Rembrandt.

Wijzigingen
Bar Rembrandt behoudt zich het recht voor de op of via deze internetpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.